Under finner du oversikt over hvilke tjenester vi kan tilby deres virksomhet.

Ansettelser

Ansettelser

Ansettelser av nye medarbeidere er en av de største beslutninger en virksomhet kan ta og har potensial til både stor oppside og nedside.Les mer →

Konfliktløsning

Konfliktløsning

EJM Utviklingspartner har bred erfaring med konfliktløsning i forhold til grupper og enkeltpersoner.Les mer →

Foredrag og kurs

Foredrag og kurs

Kurs og temaundervisning som tar opp ulike temaer.Les mer →

Leder – og medarbeiderutvikling

Leder – og medarbeiderutvikling

EJM Utviklingspartner har jobbet med leder- og medarbeiderutvikling gjennom mange år.Les mer →

Omstilling/nedbemanning

Omstilling/nedbemanning

Omstilling, omroganisering og eventuell nedbemanning er utfordrende både for ledelse og medarbeidere i en virksomhet.Les mer →

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø

Et godt psykososialt arbeidsmiljø – er det et resultat av tilfeldigheter eller målrettet arbeid?Les mer →