Psykososialt arbeidsmiljø

orkester.spiller

Psykososialt arbeidsmiljø

Alle ønsker seg et godt psykososialt arbeidsmiljø.
Det store spørsmålet er: Et godt psykososialt arbeidsmiljø – er det et resultat av tilfeldigheter eller målrettet arbeid?

Psykososialt arbeidsmiljø er resultatet av et samspill mellom alle medarbeiderne på en arbeidsplass. Spesielt viktig er samspillet mellom leder og medarbeider – nesten som i et orkester. Og godt samspill kommer ikke uten et felles fundament, en plan og øvelse.

EJM Utviklingspartner har bred erfaring med:
• Teamutvikling
• Arbeidsmiljøkartlegging
• Arbeidsmiljøutvikling
• Utvikling av rutiner og verktøy for forebyggende arbeid
• Risikovurdering
• Ressursvurdering
• Temaundervisning
• Konflikthåndtering

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon