Leder – og medarbeiderutvikling

orkester.spiller (2)

Leder – og medarbeiderutvikling

Hvordan få leder og medarbeidere til et optimalt samspill? Hvordan øke leders forståelse av sin egen rolle, sine egne styrker og begrensinger? Der er mange krav og forventninger; – i forhold til medarbeiderne, i forhold til økonomi, strategi og i forhold til å tenke helhetlig. Utviklingsprosesser som bidrar til økt kunnskap og muligheter for tilbakemeldinger og refleksjon, vil gjøre både leder og medarbeidere tryggere og mer fleksible.

Personlig utvikling innen rammen av et arbeid må basere seg på forståelse både av organisasjonens oppgaver og målsettinger og den enkelte leder og medarbeiders potensiale. EJM Utviklingspartner har jobbet med leder- og medarbeiderutvikling gjennom mange år.

Ta gjerne kontakt for en uforbindtlig prat.