Hordaland Fylkeskommune

Til den det måtte angå

Hordaland Fylkeskommune har inngått rammeavtale for 3 år med Elisabeth Jebsen Marek og EJM Utviklingspartner AS.

Vi kjøper tjenester av henne som organisasjonspsykolog og bruker henne i forhold til kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø, konflikthåndtering, undervisning, samtaler med ansatte, lederutvikling og lederstøtte.

Elisabeth Jebsen Marek har arbeidet med alle fylkeskommunale virksomhetsområder.

Vi er svært godt fornøyd med det arbeidet Elisabeth Jebsen Marek har utført og hun nyter stor tillit og respekt i organisasjonen.

Jeg kan derfor gi henne mine varmeste anbefalinger.

Bergen, 19.02.16
Geir Davidsen
HR-direktør
HR-seksjonen
Økonomi og organisasjonsavdelinga

hordaland

Agnes Mowinckels gt 5 | Postboks 7900 | 5020 Bergen
55 23 91 21 | 93230550 |
www.hordaland.no