Palfinger

Jeg har blitt kjent med Elisabeth gjennom NHOs Global Future program. Hun har vist en ekstraordinær evne til å rekruttere og lede grupper med høyt utdannete personer av ulike nasjonaliteter. Hun er meget dyktig til å få det beste ut av hver person slik at de yter maksimalt. Elisabeth er imøtekommende og har et stort nettverk, som hjelper til å koble personer og bedrifter med felles interesser.

Jeg mener Elisabeth er en verdifull ressurs til å bistå bedrifter for å få mennesker til å arbeide sammen mot et felles mål.

“Hun har vist en ekstraordinær evne til å rekruttere og lede grupper med høyt utdannete personer av ulike nasjonaliteter. Hun er meget dyktig til å få det beste ut av hver person slik at de yter maksimalt.”

Gregorio Cifuentes
Project Manager

palfinger