Ansettelser

search.ansettelser

Ansettelser av nye medarbeidere er en av de største beslutninger en virksomhet kan ta og har potensial til både stor oppside og nedside.

Det er ikke nok med en dyktig person. Personen må være dyktig i forhold til oppgavene, organisasjonen, strategien, medarbeiderne, markedet og kundene. Uten en god analyse og en faglig vurdering kan ansettelsen lett bli et lotteri.

EJM Utviklingspartner kan trygge din ansettelse.

EJM Utviklingspartner har erfaring som rådgiver ved ansettelser både i privat og offentlig virksomheter.

Ta kontakt for mer informasjon.